กิจกรรมคณะ

กิจกรรมนักศึกษา

สายตรงคณบดี ปฎิทินกิจกรรม

regis_1

banner_r2

 

หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท

ภาควิชาคอมพิวเตอร์