คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 และจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างทีมให้เป็นหนึ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร สู่การเป็น Happy Workplace นำทีมโดย อาจารย์วรเชษฐ์ เขียวจันทร์ นักวิชาการอิสระ ด้านมานุษยวิทยา บรรณาธิการ บริษัทฯปิ่นโต จำกัด และคุณไตรรัตน์ แขวงเมืองปักษ์ ผู้ช่วยวิทยากรด้านการจับประเด็น

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ผ่านไปด้วยดีสำหรับกิจกรรมการดำเนินงานของคณะฯ ที่ได้จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2566 นำทีมโดย #ผศ.ดร. เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมผู้บริหาร และจัดกิจกรรม #รวมพลังสร้างทีมให้เป็นหนึ่งในการปฏิบัติงาน# เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร สู่การเป็น Happy Workplace นำทีมโดย #อาจารย์วรเชษฐ์ เขียวจันทร์ นักวิชาการอิสระ ด้านมานุษยวิทยา บรรณาธิการ บริษัทฯปิ่นโต จำกัด […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและทีมคณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการนำเสนอผลงานครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากถึง 13 มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับนักศึกษา และทีมคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ยกทัพนักศึกษาไปร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและคว้ารางวัลมาได้มากมายยในการนำเสนอผลงานวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้ โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10, The 10th Conference on Seminar and Research in Mathematics: CSRM 2023 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการนำเสนอผลงานครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากถึง 13 มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ของเราสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 4 รางวัล ได้แก่ […]

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการฯ ของศูนย์ฯ ได้เข้ารับการประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีชั้นสูง 2 ในระบบ Peer Evaluation ESPReL โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการฯ ของศูนย์ฯ ได้เข้ารับการประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีชั้นสูง 2 ในระบบ Peer Evaluation ESPReL โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารของคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำโดยคณบดี และคณาจารย์ ภายใต้หัวข้อ การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมหรือบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณสุภาลักษณ์ กมลธรไท กรรมการผู้จัดการ บริษัท สารัชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

✅ วันที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 👏 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำโดยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง และคณาจารย์✅ภายใต้หัวข้อ 💫การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมหรือบริการวิชาการ⭐✅โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคุณสุภาลักษณ์ กมลธรไท กรรมการผู้จัดการ บริษัท สารัชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับบุคลากรของคณะฯ ทุกๆท่านที่ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น และทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการสำเร็จการศึกษา การได้รับตำแหน่งผลงานทางวิชาการ รวมถึงบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

💐เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. ต้องขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับบุคลากรของคณะฯ ทุกๆท่านที่ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น และทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการสำเร็จการศึกษา การได้รับตำแหน่งผลงานทางวิชาการ รวมถึงบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ🎊🎉👏💯🌹ในส่วนของทีมอาจารย์ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรในฐานะที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ฯ ของเรามีสมาชิกในทีมวิจัย และรางวัลที่ได้รับดังนี้ ผศ.ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์, รศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก และผศ.ดร.ปิยรัตน์ นามเสนา🥈🏅ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลพิเศษจากการเข้าร่วมประกวดผลงานด้านนวัตกรรมในหัวข้อ “The Nutrient Fixed Clay” ณ The Republic of […]

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 10 รูป พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 10 รูป พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ” ในการนี้ ดร. นิศารัตน์ โชติเชย รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม […]

โครงการ “ส่งเสริมเยาวชนร่วมสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดอนปู่ตา รู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น” จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์

ผ่านไปแล้วอย่างน่าชื่นชมกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนนักศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมดอนปู่ตา ผ่านการส่งผลงานเข้าประกวด ในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ จะอนุรักษ์วัฒนธรรมดอนปู่ตาได้อย่างไร? ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมเยาวชนร่วมสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดอนปู่ตา รู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น” จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผลการตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัล ประเภทคลิปสั้น Tiktok ระดับปริญาตรี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชาญวิทย์ นันชัย นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายศราวุฒิ ชิณเกตุ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ […]

Science RMU Roadshow 2022:คาราวานและมหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 มกราคม 66 ณ หอประชุมนิลปัทม์ โรงเรียนกมลาไสย

Science RMU Roadshow 2022:คาราวานและมหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 มกราคม 66 ณ หอประชุมนิลปัทม์โรงเรียนกมลาไสย ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพร้อมเต็มที่และยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกัน👩‍❤️‍👩👨‍❤️‍👨 >> สมัครได้เลยย! ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มค.66 ในรอบ”โครงการเด็กดีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นค่ะ https://e-admission.rmu.ac.th หากมีข้อสงสัยสอบถาม inbox ได้เลยนะคะ🤗🎊🎉👬

กิจกรรม Science RMU Roadshow 2022:คาราวานและมหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 ธันวาคม 65 ณ หอประชุมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

กิจกรรม Science RMU Roadshow 2022:คาราวานและมหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 ธันวาคม 65 ณ หอประชุมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ น้องๆ นักเรียน ได้รู้จักและพิจารณาในหลักสูตรของคณะฯ และยังได้เห็น สัมผัส และเรียนรู้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์จากทุกๆหลักสูตรควบคู่กันไปด้วยนอกจากนั้นน้องๆ ยังได้ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างโรงเรียนอีกด้วย

ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ร่วมชมการแสดงดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ และร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ร่วมชมการแสดงดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ และร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30-20.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

1 2 3 8