นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ รุ่นบุคคลทั่วไป ชิงโล่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ รุ่นบุคคลทั่วไป ชิงโล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 25-26 มกราคม 2563 โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ หงสอาภาสัตย์ เป็นผู้ควบคุมทีม และนักศึกษาได้รับโล่รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศหุ่นยนต์ซูโม่บังคับมือ รุ่นบุคคลทั่วไป – นางสาวปาริฉัตร พินิจโชติ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หุ่นยนต์อัตโนมัติจ้าวความเร็ว รุ่นบุคคลทั่วไป – นางสาววิชุดา เจริญยิ่ง และนางสาววันวิสา เจริญยิ่ง 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 E-Sport RoV รุ่นบุคคลทั่วไป ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในผลงานมา ณ โอกาสนี้  

สาขาสาธารณสุขชุมชน จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมกันนี้ได้ทำการรับมอบเสื้อ

สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมกันนี้ได้ทำการรับมอบเสื้อ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และคณาจารย์ในสาขาสาธารณสุขชุมชน คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมกันประกอบพิธีดังกล่าว  

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดงาน การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดงาน การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โปรเจคจบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี) ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 อาคาร 6 กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณาจารย์ของสาขาและนักศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานดังกล่าว

“รับน้องอย่างสร้างสรรค์” ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

“รับน้องอย่างสร้างสรรค์” ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซุ้มรับน้องของพี่ๆ แต่ละชุมนุม ประกอบด้วย 🌿 ชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม 🔭 ชุมนุมดาราศาสตร์ 💉 ชุมนุมสาธารณสุขชุมชน 🔬 ชุมนุมชีววิทยา 🧪 ชุมนุมเคมี 📉 ชุมนุมสถิติศาสตร์ประยุกต์ 🔢 ชุมนุมคณิตศาสตร์ 🖥 ชุมนุม Com Club

กลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ชนะเลิศการแข่งขัน หุ่นยนต์ Racing รุ่นไม่จำกัดอายุ”

กลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์ Racing รุ่นไม่จำกัดอายุ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบไปด้วยนางสาวผกาวดี สมนึก และนายศิวกร ภูเบ้าทอง โดยการนำของ อาจารย์ปิยภรณ์  หงสอาภาสัตย์     

นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”

นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษากว่า 15,000 บาท กับภาพยนตร์สั้นเรื่องสายสัมพันธ์ ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ (BRU Sumo Battle 2) 

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ (BRU Sumo Battle 2)  นายสุพัฒน์ชัย ธนาไสย์ และนายไตรรัตน์ ผดุงไสย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี อ.ปิยาภรณ์ หงสอาภาสัตย์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม เข้ารับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ (BRU Sumo Battle 2) ในงาน ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา  

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เข้ารับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เข้ารับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้ารับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 นางสาวสุวนันท์ ปิ่นจรัญ สาขาวิชาฟิสิกส์ ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต นางสาวธัญลักษณ์ สารปรัง สาขาวิชาเคมี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ได้รางวัลนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความวิริยะอุตสาหะต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องๆ ได้มุ่งมั่นปฏิบัติตามต่อไป  

ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสันต์ ชมภูราช และ นายบริราช สินตา นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (รางวัลดีเด่น) ประเภท Open Topic ในการแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสันต์ ชมภูราช และ นายบริราช สินตา นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ภาณุวัฒน์ เกตุวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (รางวัลดีเด่น) ประเภท Open Topic ในการแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2561 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

1 2