คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและทีมคณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการนำเสนอผลงานครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากถึง 13 มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับนักศึกษา และทีมคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ยกทัพนักศึกษาไปร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและคว้ารางวัลมาได้มากมายยในการนำเสนอผลงานวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้ โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10, The 10th Conference on Seminar and Research in Mathematics: CSRM 2023 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการนำเสนอผลงานครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากถึง 13 มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ของเราสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 4 รางวัล ได้แก่ […]

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. โดยทีมคณาจารย์ กับนักศึกษา ร่วมออกบริการวิชาการ “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน” โดยคณะได้รับแจ้งว่าสาขาวิชาฯ มีแผนในการออกบริการวิชาการทั้งสิ้น 4 โรงเรียน และ 4 ชุมชน ในจังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. โดยทีมคณาจารย์ กับนักศึกษา ร่วมออกบริการวิชาการ “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน” โดยคณะได้รับแจ้งว่าสาขาวิชาฯ มีแผนในการออกบริการวิชาการทั้งสิ้น 4 โรงเรียน และ 4 ชุมชน ในจังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยโรงเรียนแรกได้เริ่มขึ้นในวันนี้คือ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม จ. กาฬสินธุ์ โดยมีนร. ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 150 คน

ขอแสดงความยินดีกับนายธีรเดช ปัดตาปัดโต นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นนักศึกษา 1 ในจำนวนนักศึกษา 5 คนที่ผ่านการทดสอบทักษะดิจิทัล ICDL และมีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับนายธีรเดช ปัดตาปัดโต นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นนักศึกษา 1 ในจำนวนนักศึกษา 5 คนที่ผ่านการทดสอบทักษะดิจิทัล ICDL และมีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ รุ่นบุคคลทั่วไป ชิงโล่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ รุ่นบุคคลทั่วไป ชิงโล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 25-26 มกราคม 2563 โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ หงสอาภาสัตย์ เป็นผู้ควบคุมทีม และนักศึกษาได้รับโล่รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศหุ่นยนต์ซูโม่บังคับมือ รุ่นบุคคลทั่วไป – นางสาวปาริฉัตร พินิจโชติ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หุ่นยนต์อัตโนมัติจ้าวความเร็ว รุ่นบุคคลทั่วไป – […]

สาขาสาธารณสุขชุมชน จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมกันนี้ได้ทำการรับมอบเสื้อ

สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมกันนี้ได้ทำการรับมอบเสื้อ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และคณาจารย์ในสาขาสาธารณสุขชุมชน คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมกันประกอบพิธีดังกล่าว  

1 2 3