ขอแสดงความยินดีกับนายธีรเดช ปัดตาปัดโต นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นนักศึกษา 1 ในจำนวนนักศึกษา 5 คนที่ผ่านการทดสอบทักษะดิจิทัล ICDL และมีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับนายธีรเดช ปัดตาปัดโต นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นนักศึกษา 1 ในจำนวนนักศึกษา 5 คนที่ผ่านการทดสอบทักษะดิจิทัล ICDL และมีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ รุ่นบุคคลทั่วไป ชิงโล่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ รุ่นบุคคลทั่วไป ชิงโล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 25-26 มกราคม 2563 โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ หงสอาภาสัตย์ เป็นผู้ควบคุมทีม และนักศึกษาได้รับโล่รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศหุ่นยนต์ซูโม่บังคับมือ รุ่นบุคคลทั่วไป – นางสาวปาริฉัตร พินิจโชติ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หุ่นยนต์อัตโนมัติจ้าวความเร็ว รุ่นบุคคลทั่วไป – […]

สาขาสาธารณสุขชุมชน จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมกันนี้ได้ทำการรับมอบเสื้อ

สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมกันนี้ได้ทำการรับมอบเสื้อ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และคณาจารย์ในสาขาสาธารณสุขชุมชน คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมกันประกอบพิธีดังกล่าว  

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดงาน การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดงาน การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โปรเจคจบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี) ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 อาคาร 6 กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณาจารย์ของสาขาและนักศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานดังกล่าว

“รับน้องอย่างสร้างสรรค์” ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

“รับน้องอย่างสร้างสรรค์” ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซุ้มรับน้องของพี่ๆ แต่ละชุมนุม ประกอบด้วย 🌿 ชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม 🔭 ชุมนุมดาราศาสตร์ 💉 ชุมนุมสาธารณสุขชุมชน 🔬 ชุมนุมชีววิทยา 🧪 ชุมนุมเคมี 📉 ชุมนุมสถิติศาสตร์ประยุกต์ 🔢 ชุมนุมคณิตศาสตร์ 🖥 ชุมนุม Com Club

กลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ชนะเลิศการแข่งขัน หุ่นยนต์ Racing รุ่นไม่จำกัดอายุ”

กลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์ Racing รุ่นไม่จำกัดอายุ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบไปด้วยนางสาวผกาวดี สมนึก และนายศิวกร ภูเบ้าทอง โดยการนำของ อาจารย์ปิยภรณ์  หงสอาภาสัตย์     

1 2