คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความชื่นชมอีกหนึ่งผลงานคุณภาพจากสาขาสาธารณสุขชุมชน คือ นวัตกรรมเรื่อง 2 in 1 wheelchair ซึ่งออกอากาศในรายการ “วัยโจ๋อวดเจ๋ง” ทางช่อง 3 Family เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

sci1

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความชื่นชมอีกหนึ่งผลงานคุณภาพจากสาขาสาธารณสุขชุมชน คือ นวัตกรรมเรื่อง 2 in 1 wheelchair ซึ่งออกอากาศในรายการ “วัยโจ๋อวดเจ๋ง” ทางช่อง 3 Family เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

>>ชมรายการคลิ๊กที่นี่