คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสาขาสาธารณสุขชุมชน จัดโครงการ “ดูแลหัวใจให้ผู้สูงอายุ Take care your heart by CPH”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “ดูแลหัวใจให้ผู้สูงอายุ Take care your heart by CPH” ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ วัดศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ