ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสันต์ ชมภูราช และ นายบริราช สินตา นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (รางวัลดีเด่น) ประเภท Open Topic ในการแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสันต์ ชมภูราช และ นายบริราช สินตา นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ภาณุวัฒน์ เกตุวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (รางวัลดีเด่น) ประเภท Open Topic ในการแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2561 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ