นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ (BRU Sumo Battle 2) 

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ (BRU Sumo Battle 2) 


นายสุพัฒน์ชัย ธนาไสย์ และนายไตรรัตน์ ผดุงไสย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี อ.ปิยาภรณ์ หงสอาภาสัตย์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม เข้ารับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ (BRU Sumo Battle 2) ในงาน ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา