นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”

นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษากว่า 15,000 บาท กับภาพยนตร์สั้นเรื่องสายสัมพันธ์ ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม