นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ รุ่นบุคคลทั่วไป ชิงโล่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ รุ่นบุคคลทั่วไป ชิงโล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 25-26 มกราคม 2563 โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ หงสอาภาสัตย์ เป็นผู้ควบคุมทีม และนักศึกษาได้รับโล่รางวัล ดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศหุ่นยนต์ซูโม่บังคับมือ รุ่นบุคคลทั่วไป – นางสาวปาริฉัตร พินิจโชติ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หุ่นยนต์อัตโนมัติจ้าวความเร็ว รุ่นบุคคลทั่วไป – นางสาววิชุดา เจริญยิ่ง และนางสาววันวิสา เจริญยิ่ง
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 E-Sport RoV รุ่นบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในผลงานมา ณ โอกาสนี้