คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยคณาจารย์ บุคคลากร และพี่ๆสโมสรนักศึกษา เตรียมผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแบบพกพาเพื่อแจกฟรีให้กับบุคลากรและนักศึกษาทุกคน