กลุ่มวิทยากรจิตอาสา COวิทย์-RMU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดการฝึกอบรมเรื่อง “การทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคสูตรถนอมผิวสำหรับพกพา” ในกิจกรรมรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน จิตอาสาเยียวยาผู้ประสบภัย COVID-19 ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น