คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวัน “วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากร วางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และอ่านคำถวายราชสดุดี พร้อมถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔