ประกาศการสอบสัมภาษณ์และยื่นเอกสารแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ Portfolio) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ห้องสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://line.me/ti/g/az5uD9IGIk

 

ช่องทางในการส่งหลักฐานหรือแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน

ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565

https://forms.gle/gt4u5igosopfv5fB7