คณบดีนำทีมผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม”จิบกาแฟ แชร์ไอเดีย เชียร์นักศึกษามาเรียน RMU” ปพร้อมกับบุคลากร รวมถึงตัวแทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ กิจกรรมดีๆในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้จัดโดยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มรม.