ขอแสดงความยินดีกับ “ทีมแซบดี นัวดี วิถีคนเอาถ่าน” คว้ารางวัล “ชนะแฮคกาธอน ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน: ด้านเกษตรและอาหาร” ภายใต้โครงการ U2T for BCG (Hackathon) 2022 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) นำทีมโดยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเรา