คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ตึก39 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์