พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ลีส จำกัด และ บริษัท ช่วยราม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพรพิรุณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม