ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ร่วมชมการแสดงดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ และร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ร่วมชมการแสดงดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ และร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30-20.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา