กิจกรรม Science RMU Roadshow 2022:คาราวานและมหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 ธันวาคม 65 ณ หอประชุมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

กิจกรรม Science RMU Roadshow 2022:คาราวานและมหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 ธันวาคม 65 ณ หอประชุมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

🤗น้องๆ นักเรียน ได้รู้จักและพิจารณาในหลักสูตรของคณะฯ และยังได้เห็น สัมผัส และเรียนรู้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์จากทุกๆหลักสูตรควบคู่กันไปด้วย🫰นอกจากนั้นน้องๆ ยังได้ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างโรงเรียนอีกด้วย