Science RMU Roadshow 2022:คาราวานและมหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 มกราคม 66 ณ หอประชุมนิลปัทม์ โรงเรียนกมลาไสย