วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 10 รูป พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 10 รูป พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ”

ในการนี้ ดร. นิศารัตน์ โชติเชย รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น และทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

นายพีระพงศ์ ดีพรม ประธานชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติบัตรเนื่องด้วยเป็นนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2564 ระดับทองแดง ในโครงการ “พกถุงผ้าเดินตลาด” สนับสนุนการดำเนินโครงการโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม