คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำโดยคณบดี และคณาจารย์ ภายใต้หัวข้อ การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมหรือบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณสุภาลักษณ์ กมลธรไท กรรมการผู้จัดการ บริษัท สารัชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

✅ วันที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 👏 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำโดยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง และคณาจารย์
✅ภายใต้หัวข้อ 💫การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมหรือบริการวิชาการ⭐
✅โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และคุณสุภาลักษณ์ กมลธรไท กรรมการผู้จัดการ บริษัท สารัชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้