คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและทีมคณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการนำเสนอผลงานครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากถึง 13 มหาวิทยาลัย

👏👏คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. ขอแสดงความยินดีชื่นชม🎊🎉กับนักศึกษา และทีมคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ยกทัพนักศึกษาไปร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและคว้ารางวัลมาได้มากมายย💯🧑‍🤝‍🧑👭ในการนำเสนอผลงานวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้ โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10, The 10th Conference on Seminar and Research in Mathematics: CSRM 2023 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการนำเสนอผลงานครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากถึง 13 มหาวิทยาลัย

💐โดยนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ของเราสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 4 รางวัล ได้แก่

👍รางวัลการนำเสนอผลงานโปรเจ็คของนศ.ชั้นปีที่ 4 คว้า 2 รางวัล คือ

🥈รางวัลอันดับที่ 2 นางสาวจีรวรรณ ศรีมุล

🥉รางวัลอันดับที่ 3 นางสาวศิริรัตน์ คะเนตนอก

👍และรางวัลการนำเสนอสัมมนา ของนศ. ชั้นปีที่ 3 คว้า 2 รางวัล เช่นกัน คือ

🥈รางวัลอันดับที่ 2 นายภานุวิชญ์ ชินบุตร

🥉รางวัลอันดับที่ 3 นางสาวปาริฉัตร หงษาวงค์