ติดต่อคณะ

cropped-scilogo-300x300-1.jpg

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาดอ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-712620    โทรสาร : 043-712620
e-mail : scirmu@hotmail.com
https://sci.rmu.ac.th

facebook:  https://facebook.com/SCIRMU