การรับสมัครนักศึกษา

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุกสาขา ดังนี้

  • กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565